Selectează limba
Select language
Выберите язык

 
Mobirise

O economie stabilă și puternică începe în secția de producere!

Mobirise

Стабильная и сильная экономика начинается с производства!

Mobirise

A stable and strong economy begins in the production area!

Susține proiect

Acest proiect este un start-up. Un proiect ce are ca scop sustinerea tinerilor antreprenori ce doresc sa faca ceva deosbit! Avem nevoie de sprijinul dumeavoastră pentru a începe. Orice susținere, contribuție ne va fi de mare ajutor!

Поддержите проект

Этот проект является стартапом. Проект, направленный на поддержку молодых предпринимателей, которые хотят сделать что-то особенное! Нам нужна ваша поддержка, чтобы начать. Любая поддержка, вклад будет очень полезно!

Supports the project

This project is a start-up.
A project aimed at supporting young entrepreneurs who want to do something special!
We need your support to get started.
Any support, contribution will be very helpful!

Tîc-tîc butonul "Share" îți dă +1 la carmă!
Тык-Тык кнопка "Поделиться" +1 в твою карму
Tyk-Tyk button "Share" +1 in your karma

© 2018 Basarabean BTB.md All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy